Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej

Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej

„Nigdy wcześniej w historii wojen do niewoli nie trafiła tak specyficzna grupa jak powstańcy warszawscy – nie regularne wojsko, lecz podziemna armia. Była to grupa bardzo zróżnicowana pod względem wieku, płci, pochodzenia i wykształcenia. Za drutami obozów znaleźli się nie tylko dorośli mężczyźni […], ale – co było wydarzeniem bez precedensu – także trzytysięczna grupa kobiet i dziewcząt-żołnierzy AK […] oraz około tysiąca chłopców. Najmłodsi jeńcy mieli zaledwie dziesięć lat.”

(fragment opisu wystawy przygotowany przez CMJW w Łambinowicach)

Wystawa planszowa  Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej, przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, uzupełniona o pamiątki po powstańcach pochodzące ze zbiorów  CMJW w Łambinowicach i Muzeum AK. Zapraszamy od 16 maja do 5 sierpnia!

Podziel się tą informacją: