Dookoła pasa startowego – spacer edukacyjny

13 kwietnia (sobota) o godzinie 14:00 zapraszamy na spacer edukacyjny “Dookoła pasa startowego”.Przewodnikiem będzie Maciej Miezian (MK).Przy wejściu głównym do kościoła im. Brata Alberta przy os. Dywizjonu 303.

Pas startowy dawnego lotniska w Czyżynach to swoisty fenomen historyczny. W czasie wojny startowały z niego niemieckie samoloty, by bombardować ogarniętą powstaniem Warszawę. Po wojnie pas wykorzystywano zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. To właśnie fakt jego istnienia zdecydował o tym, że nie wzniesiono nowohuckiego ratusza ani innych ujętych w planach wysokich budynków – stanowiłyby one zagrożenie dla lądujących samolotów. Dzięki temu architektura „starej” Nowej Huty zachowała „ludzką skalę” i dzielnica nie straszy wielkimi molochami, które możemy oglądać na przykład w Rosji.W latach 60. XX w. lotnisko zamknięto, a na jego terenie zaczęły powstawać osiedla: Dywizjonu 303, II Pułku Lotniczego, a obecnie także Avia. Pas startowy jest dziś cennym zabytkiem techniki. Czy uda się go jednak uratować przed zakusami deweloperów? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi podczas spaceru z autorem książki Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Czyżyny Maciejem Miezianem.

Podziel się tą informacją: