O Polakach na ziemi francuskiej w latach 1939-1945

Dnia 12 marca 2019 r. w Instytucie Francuskim w Krakowie odbył się wykład Pana Dra Pawła Sękowskiego,zatytułowany: „Imigranci polscy we Francji a stosunki polsko-francuskie podczas drugiej wojny światowej”. Prelekcja została zorganizowana dzięki współpracy aż czterech miejscowych instytucji, tj.: Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Seminarium polsko-francuskiego przy Instytucie Historii UJ, Ośrodka Myśli Politycznej a także Konsulatu Francji w Krakowie.

Spotkanie prowadziła Pani Karolina Wanda Olszowska, doktorantka UJ, koordynatorka w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Gościem specjalnym był Pan Frédéric de Touchet, Konsul Generalny Francji w Krakowie.

Pan dr Paweł Sękowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sorbonne Université. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii UJ. W 2015 r. obronił pracę doktorską p.t. „Polacy we Francji w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej (1944-1949)”. Badawczo zajmuje się zagadnieniami najnowszej historii społecznej i politycznej Polski oraz Francji. Specjalizuje się ponadto w historii i socjologii imigracji a także w historii uchodźców.

Fot. Artur Jachna

Zebrani w sali Instytutu Francuskiego wysłuchali bardzo interesującego wystąpienia. Charakteryzowało się ono wielością podanych informacji, która jednak została precyzyjnie uporządkowana przez Dr Sękowskiego w formie doskonale skonstruowanego toku historycznego wywodu. Autor słusznie przyjął metodę chronologiczno-problemową a także zwrócił uwagę na geograficzne odmienności w sytuacji Polaków we Francji w badanym okresie. Szczególnie cenne były wyjątkowo dogłębne wiadomości charakteryzujące losy polskich emigrantów w Państwie Vichy.

Fot. Artur Jachna

Głosy publiczności w trakcie dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniu Historyka, zaświadczały o trafności podjętej tematyki a także właściwym dobraniu akcentów tj. podziału przydzielonego czasu na poszczególne zagadnienia, które składały się na obrany temat. Na uwagę zasługuje też niezwykle dogłębna kwerenda różnego rodzaju źródeł (na przykład statystycznych) i opracowań, pozwalająca na ujęcie poruszanych zagadnień nie tylko w wymiarze politycznym, administracyjno-prawnym czy też stosunków międzynarodowych (w tym wojskowych), ale również pod kątem dziejów społeczno-gospodarczych, historii życia codziennego czy nawet mentalności ludzkiej. Autor w sposób bardzo jasny połączył historię Polski i Polaków w I połowie XX w. z dziejami powszechnymi, a szczególnie losami Francji w czasach II wojny światowej. Punktem wyjścia były stosunki polsko-francuskie w okresie międzywojennym, co wiązało się z tematyką władz RP na uchodźstwie, rezydujących we Francji w okresie od września 1939 do czerwca 1940 r. W zaprezentowanym przez Pana Pawła Sękowskiego wywodzie, znalazło się także miejsce na wątki konspiracyjne, m.in. wspomnienie o działalności przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego na ziemi francuskiej oraz udziale emigrantów polskich w miejscowym antyniemieckim ruchu oporu. Podsumowując, wykład miał w sobie zarówno cechy syntetyzujące, jak i analizujące obszerną wiedzę Autora na temat zarysowanego problemu badawczego. Osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się więcej z mających się niebawem ukazać publikacji książkowych autorstwa Historyka.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: