Rok Stanisława Moniuszki

Koncerty, spektakle, programy edukacyjne i wspólne śpiewanie – tak w Krakowie będziemy świętować rok Stanisława Moniuszki, kompozytora „Halki” i „Strasznego dworu”, dyrygenta i organisty.

Wielkie świętowanie rozpoczniemy 5 maja na ul. Moniuszki, hejnałem, grami i zabawami dla dzieci, czytaniem bajki „o Stasiu, co wielkim Stanisławem został” oraz wspólnym śpiewaniem pieśni. W obchodach nie zapomniano również o koncercie „Moniuszko w Krakowie”, podczas którego nastąpi prezentacja I i II Kwartetu smyczkowego Stanisława Moniuszki oraz kwartetów smyczkowych Verdiego i Pucciniego. Koncert „Widm” Moniuszki na Małym Rynku to kolejna plenerowa propozycja świętowania. Tym razem zobaczymy muzyczną interpretacje drugiej części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Natomiast podczas koncertu z nowymi aranżacjami pieśni Stanisława Moniuszki w sali Filharmonii Krakowskiej, usłyszymy utwory: „Prząśniczka”, „Cyganie”, „Chochlik”, „Trzech budrysów”, „Niepewność”, „Dziad i baba”, „Złota rybka” i „Pieśń wieczorna”.

22 lipca Cracovia Danza zaprezentuje „Ale bajka! Pan Twardowski” – premierowy spektakl taneczno-teatralny, prezentujący dwa utwory Stanisława Moniuszki: „Bajkę – uwerturę fantastyczną” oraz balladę na tenor „Pani Twardowska”. Przedstawienie składa się z dwóch zróżnicowanych stylistycznie części, połączonych wspólnym bohaterem – Panem Twardowskim. Spektakl zainauguruje 20. jubileuszowy Festiwal Tańców Dworskich Cracovia Danza.

Capella Cracoviensis nagra CD Stanisław Moniuszko „Halka 1848” wersję wileńską na historycznych instrumentach. Nie zapomniano również o warsztatach – „Walcz o pieśń! Śpiewniki domowe Stanisława Moniuszki na tle epoki” to cykl edukacyjny dla profesjonalistów i amatorów, koncerty gwiazd i scena otwarta dla wszystkich. Pieśni Stanisława Moniuszki usłyszymy na tle największych kompozytorów jego epoki: Clary i Roberta Schumannów, Richarda Straussa, Gustava Mahlera. Do dwunastu odsłon cyklu „Walcz o pieśń” zaproszono dwunastu solistów-śpiewaków i dwunastu pianistów, którzy poprowadzą warsztaty dla profesjonalistów z pieśni romantycznej, a także sami zaprezentują się na popołudniowych koncertach. Wydarzenia zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Gminy Miejskiej Kraków oraz z programu z Ministerstwa „Moniuszko 2019 – Promesa”.

Kalendarz wydarzeń dedykowanych Jubilatowi wzbogacą projekty organizacji pozarządowych, które złożyły swoje propozycje do otwartego konkursu ofert „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” obejmującego zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wydarzenia towarzyszące obchodom Roku Stanisława Moniuszki. Konkurs jest w trakcie rozstrzygania. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków.

Mające swoją główną siedzibę w Krakowie Polskie Wydawnictwo Muzyczne, w Roku Stanisława Moniuszki przygotowuje blisko 20 nowych wydań nutowych dzieł polskiego romantyka, 85 wznowień w nowej szacie graficznej, 5 publikacji książkowych, bajkę dla dzieci „Tatulczyk Moniuszko”, ponad 100 publikacji w formie cyfrowej, liczne koncerty, płyty, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz krajowe i zagraniczne prezentacje spuścizny kompozytora (od Warszawy i Krakowa, przez Frankfurtu, Bolonię i Cremonę na Szanghaju kończąc).

Przypominamy, rok 2019 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Stanisława Moniuszki w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego urodzin. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytora imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków. Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organista. Autorem około 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: „Halka”, „Straszny dwór” i „Paria”.

Podziel się tą informacją: