77. rocznica przekształcenia ZWZ w AK

W dniu 14 lutego 1942 r., rozkazem naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego, powołano Armię Krajową. Powstała ona z przekształcenia istniejącego od 1939 r. Związku Walki Zbrojnej, a była działającą w konspiracji aż do rozformowania w dniu 19 stycznia 1945 r., siłą zbrojną, podlegająca polskiemu rządowi RP na uchodźstwie.

Fot. A. Jachna

W trakcie krakowskich obchodów u podnóża wawelskiego wzgórza, na Bulwarze Czerwieńskim, spotkali się kombatanci i przedstawiciele środowisk niepodległościowych. Jednym z poruszanych tematów była sprawa budowy pomnika Armii Krajowej „Wstęga Pamięci”.

Fot. A. Jachna

Uroczystość prowadził Pan Krzysztof Bzdyl, przewodniczący Związku Konfederatów Polski Niepodległej z lat 1979-1989, a wśród zabierających głos publicznie znaleźli się m.in. Panowie: żołnierz AK mjr dr Janusz Kamocki pseudonim „Mamut”, radny miasta Krakowa Adam Kalita oraz projektant pomnika Aleksander Smaga.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: