O Nowej Hucie w latach 1956-1958

W niedzielę 10 lutego 2019 r. w sali audytoryjnej Kupferhaus Pałacu Krzysztofory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbył się wykład znanego krakowskiego historyka sztuki i muzealnika, Pana Macieja Mieziana, zatytułowany „Zapomniana rewolucja – Nowa Huta i Kraków w latach 1956–1958”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach cyklu „Salon pod Faetonem” i zgromadziło znaczącą grupę słuchaczy.

Wykład autorski został podany w formie bardzo interesującej historycznej gawędy, zilustrowanej archiwalnymi zdjęciami z omawianego okresu w postaci prezentacji multimedialnej. Maciej Miezian odniósł się na początku swojego wystąpienia do najbardziej dynamicznego okresu rozwoju tzw. „starej” Nowej Huty, który zamknął się w okresie od 1953 do 1956 roku. Następnie scharakteryzował sytuację polityczno-społeczną panującą w kraju w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Zwracał uwagę na istotną rolę najmłodszej dzielnicy Krakowa i kombinatu metalurgicznego w systemie politycznym PRL-u (wykorzystywaną przez warszawskich decydentów również na arenie międzynarodowej).

Osoby zebrane na sali, miały możliwość zapoznać się z nierzadko dziś zapomnianymi, najważniejszymi postaciami i wydarzeniami z dziejów Nowej Huty tamtych lat. Wszystko zostało przedstawione na szerokim tle dziejów politycznych, w erudycyjnym kontekście kulturowym. Historyk objaśniał też słuchaczom skomplikowane przemiany mentalne zachodzące w środowiskach robotniczych i akademickich ówczesnego Krakowa.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: