„Operacja polska NKWD – nieznane fakty”. Projekcja filmów na „Przystanku Historia” IPN w Kielcach – 4 października

Jedna z największych nieznanych zbrodni, jakiej doświadczyła ludność polska z rąk bolszewików w latach 1937-1938 będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawska 5).

Operacja polska NKWD była najbardziej krwawym etapem w długim ciągu represji stosowanych wobec naszych rodaków przez władze sowieckie w czasach przedwojennych. Wiadomo, że pochłonęła życie co najmniej 111 091 osób, a liczbę tę, pięć razy wyższą od liczby ofiar zbrodni katyńskiej, należy wciąż traktować ostrożnie, bowiem brakuje dostępu do całości akt sowieckiej milicji politycznej.

4 października 2018 r. (godz. 17) na kieleckim „Przystanku Historia” odbędzie się prelekcja oraz pokaz dwóch filmów dokumentalnych: „Marchlewszczyzna: Polska Republika Radziecka” w reż. Grzegorza Górnego i Rafała Smoczyńskiego oraz krótkometrażowego obrazu fabularnego Liliany Komorowskiej i Diany Skayi pt. „Ojcu”. Materiał powstał w Kanadzie na podstawie wspomnień Aliny Bandrowskiej, córki Adama Bandrowskiego, zamordowanego w Winnicy podczas operacji polskiej NKWD.

Projekcja filmów dokumentalnych poświęconych pierwszemu ludobójstwu dokonanemu przez NKWD na Polakach będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Seans historyczny”, w którym prezentujemy filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże z towarzyszącym im komentarzem historyka.

Podziel się tą informacją: