Szlakiem miejsc pamięci – gra miejska

15 września w godz. 10.00-16.00 zapraszamy do udziału w grze miejskiej Szlakiem miejsc pamięci organizowanej w ramach Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tematem gry są miejsca związane z represjami wobec mieszkańców Krakowa podczas okupacji niemieckiej i w okresie stalinowskim.

Zadaniem uczestników będzie odnalezienie wszystkich wskazanych w podpowiedziach miejsc i wykonanie ich fotografii (przy użyciu własnych środków, aparatów, telefonów komórkowych), a następnie przesłanie fotografii wraz z podpisami na adres dnipamieci@mhk.pl najpóźniej do godziny 16 tego samego dnia (maile nadesłane po tym terminie lub nie zawierające wszystkich fotografii nie będą brane pod uwagę).

W grze mogą brać udział osoby indywidualne oraz grupy złożone z maksymalnie 5 osób. Maksymalna liczba uczestników gry 50 osób. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie poprzez wysłanie maila do Centrum Obsługi Zwiedzających: info@mhk.pl, zawierające imię i nazwisko uczestników, adres mailowy i nr kontaktowy (co najmniej jednego z uczestników). Zgłoszenia można wysyłać najpóźniej do 12 września do godz. 20. Gra rozpoczyna się 15 września o godz. 10 w oddziale MHK Ulica Pomorska. W kasie oddziału zarejestrowani uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące miejsc, związanych z represjami wobec mieszkańców Krakowa. Uczestnicy w trakcie gry mogą korzystać z następujących środków lokomocji: komunikacja miejska, rowery. Pierwsze pięć osób (zespołów), które ukończą grę otrzymają nagrody rzeczowe. Gra skierowana jest do osób, które ukończyły 13 lat, przy czym osoby, które nie ukończyły 16 roku życia muszą brać udział pod opieką osób pełnoletnich. Gra odbywa się w normalnym ruchu miejskim, uczestnicy są zobowiązani do dbania o swoje bezpieczeństwo.

Podziel się tą informacją: