Muzeum AK angażuje Młodość! Zostań Historykiem! Pracuj w zawodzie!

Muzeum Armii Krajowej na drodze realizacji kolejnego projektu w ramach dotacji z Narodowego Centrum Kultury pragnie zaangażować młodość i zachęca studentów oraz absolwentów studiów historycznych do wzięcia udziału w oryginalnym projekcie aktywizacji zawodowej, opartym na formule konkursowej.

Konkurs polega na opracowaniu scenariusza warsztatów edukacyjnych w jednym z wybranych tematów dot. historii XX wieku, II wojny światowej, AK lub Polskiego Państwa Podziemnego. Jurorzy wyłonią zwycięzców, w ramach dwóch grup wiekowych, do jakich skierowane mogą zostać scenariusze, a laureaci w ramach nagrody będą mogli poprowadzić autorskie zajęcia z dziećmi i młodzieżą, które potrwają od września do października w Muzeum AK.

To unikalna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, a także sprawdzenie się w roli edukatora instytucji kultury.

Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez zgłoszenie swojej pracy przez autora do organizatora wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami zgodnie Regulaminem. Na zgłoszenia gotowych scenariuszy czekamy od 1 czerwca do 16 lipca 2018 roku.

Podziel się tą informacją: