Odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

Obchody rocznicy ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich pod honorowym patronatem JE ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, oraz prof. dr hab. Ryszarda Legutki, posła do Parlamentu Europejskiego.W piątek, 15 czerwca 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, mieszczącej się przy ul. Topolowej 22 w Krakowie, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gen. Augusta Emila Fieldorfa (1895-1953).

Fot. Artur Jachna

Późniejszy Generał „Nil”, bohater walk o odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski, w tym m.in. zastępca Komendanta Głównego Armii Krajowej oraz szef Kierownictwa Dywersji AK, w latach 1901-1905 był uczniem czteroklasowej Szkoły Podstawowej nr 3, której kontynuatorką jest placówka, która zorganizowała uroczystość. Tablica autorstwa Kazimierza Adamskiego, zlokalizowana została na korytarzu I piętra budynku, a przedstawia młodego Fieldorfa, jako żołnierza Legionów Polskich oraz skrótowy życiorys Bohatera.

Fot. Artur Jachna

Partnerami uroczystości były następujące instytucje: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie wraz z filią Ośrodek Edukacji Obywatelskiej a także Małopolskie Centrum Edukacji MEC. Na miejscu zgromadziła się znacząca grupa osób. Całość imprezy prowadziła Pani Dyrektor Beata Eisler. Na miejscu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych (w tym Państwo Radni Miasta Krakowa Marta Patena i Łukasz Słoniowski), instytucji państwowych (w tym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych), samorządowych instytucji kultury (Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Augusta Fieldorfa „Nila” w Krakowie), placówek edukacyjnych (szkół zlokalizowanych na terenie Dzielnicy II Grzegórzki oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie) a także – zapewniającego wartę honorową przy tablicy – Wojska Polskiego (na czele z Dowódcą Jednostki Wojskowej „Nil”) i licznych organizacji kombatanckich i niepodległościowych (m.in.: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość „WiN” w Krakowie, Środowiska 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Środowiska Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego w Krakowie, Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Stowarzyszenie Szarych Szeregów a także Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków, Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego i Stowarzyszenia Sympatyków Generała Ryszarda Kuklińskiego). Licznie uczestniczyli w odsłonięciu tablicy uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, którzy pod opieką nauczycieli przygotowali bogaty program artystyczny. W trakcie spotkania w auli szkolnej odczytano także listy przesłane z okazji uroczystości przez: Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło. Obecni w szkolnej auli przedstawiciele Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrekcji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oczytali listy okolicznościowe wystosowane przez Panią Kurator Barbarę Nowak oraz Pana Dyrektora dra hab. Filipa Musiała.

Fot. Artur Jachna

Odsłonięcia tablicy dokonał ostatni żyjący w Polsce przedstawiciele rodziny Generała „Nila”, Pan Leszek Zachuta. Poświęcił zaś ojciec Jerzy Pająk, kapucyn, kapelan środowisk kombatanckich i niepodległościowych, który wraz z ks. drem Andrzejem Kielianem z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie, modlił się w intencji A.E. Fieldorfa. Delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów, a młodzież oddała hołd uroczystym przemarszem obok tablicy. Goście zebrali się następnie w kuluarach, gdzie mogli zobaczyć pamiątki ze szkolnego archiwum, w tym m.in. zachowany arkusz ocen z II klasy ucznia Augusta Emila Fieldorfa.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: