ZGŁOSZENIA: Gra terenowo-historyczna o Szarych Szeregach z okazji rocznicy „Akcji Koppe” – Kraków, 26 czerwca

11 lipca 2018 r. miną 74 lata od Akcji Specjalnej Koppe, przeprowadzonej w Krakowie przy ul. Powiśle przez żołnierzy z harcerskiego batalionu „Parasol”, przy wsparciu Kedywu Okręgu Kraków AK, celem której był niemiecki dygnitarz gen. Wilhelm Koppe. W tym roku uroczystości rocznicowe odbędą się 7 lipca, natomiast 26 czerwca zapraszamy do udziału w grze terenowo-historycznej „Szare Szeregi – całym życiem pełnić służbę…” Gra, adresowana do dzieci i młodzieży, odbędzie się w Parku Jordana i będą w niej uczestniczyć patrole w trzech kategoriach wiekowych: 7-11 lat (od 3 do 7 osób w patrolu, obowiązkowo opiekun), 12-15 lat (od 3 do 7 osób w patrolu, obowiązkowo opiekun) oraz 16-20 lat (od 3 do 5 osób w patrolu).

Zgłoszenia przyjmuje i bliższe informacji udziela Dariusz Gorajczyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – mail: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 25 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przy zgłoszeniu konieczne jest podanie danych kontaktowych do opiekuna lub dowódcy patrolu a także liczby uczestników. Konieczne jest także podanie nazwy patrolu (podczas jego zgłaszania lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia gry. Jej Uczestnicy spotkają się we wtorek 26 czerwca o godz. 10.00 przy wejściu głównym do Parku Jordana od strony alei 3 Maja. Przy wejściu, w rejonie tzw. Jordanówki będą zlokalizowane tablice edukacyjne zawierające informacje przydatne w trakcie realizacji zadań.

Zakończenie gry, bez względu na to czy patrolom uda się zrealizować wszystkie zadania, nastąpi o godz. 13.00 na „Mecie” przy „Jordanówce”. Podanie wyników i wręczenie nagród nastąpi po podliczeniu wyników – około godz. 13.30. W razie sytuacji nieprzewidzianych można kontaktować się telefonicznie z organizatorami:

Dariusz Gorajczyk – tel. 666 010 634; Michał Masłowski – tel. 881 015 159.

Uwaga: Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych podczas rozwiązywania zadań, pod rygorem wykluczenia z gry.

Podziel się tą informacją: