Zjazd szkół piłsudczykowskich w Krakowie

W piątek 11 czerwca 2018 r. w Krakowie odbył się XV Zjazd szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz szkół identyfikujących się z jego ideologią. Został on zorganizowany przez Związek Legionistów Polskich w przeddzień 83. rocznicy śmierci Marszałka. Zjazd zgromadził ok. 150 uczniów ośmiu szkół (w tym trzech krakowskich) wraz z nauczycielami. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć strzelców ze Związku Strzeleckiego a także sympatyków ruchu piłsudczykowskiego.

Fot. Artur Jachna

Fot. Artur Jachna

Tegoroczny Zjazd wpisał się w ramy narodowych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz upamiętnienia czynu legionowego w latach 1914-1918. Uczestnicy zebrali się nieopodal katedry wawelskiej, aby następnie wejść do krypty i oddać hołd Marszałkowi, składając wiązanki kwiatów na jego trumnie. Z wawelskiego wzgórza wyruszył następnie przemarsz do Domu Józefa Piłsudskiego na Oleandrach, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie w Auli Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Poza okolicznościową prelekcją nastąpiło ogłoszenie i uhonorowanie laureatów konkursu poświęconego życiu i dziełu Józefa Piłsudskiego, a na końcu zwiedzanie ekspozycji Muzeum Czynu Niepodległościowego.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: