Na cmentarzu Rakowickim pochowano por. Zenona Malika ps. „Muszka”

Był jednym z ostatnich wychowanków lwowskiego Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.11 kwietnia 2018 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się, w asyście wojskowej, uroczysty pogrzeb por. Zenona Malika, który zmarł 3 kwietnia, w wielu ponad 97 lat. W imieniu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Zmarłemu towarzyszyli w ostatniej drodze Rafał Dyrcz i Tadeusz Żaba z Oddziałowego Archiwum IPN.

Fot. Artur Jachna

Śp. Zenon Malik był jeden z ostatnich wychowanków lwowskiego Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierzem kampanii wrześniowej i Związku Walki Zbrojnej, podoficerem wywiadu Armii Krajowej. Po wojnie udzielał się społecznie, m.in. jako honorowy wiceprzewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, prezes Krakowskiego Klubu Związku Kadetów II RP, działacz Światowego Związku Żołnierzy AK, Fundacji Muzeum Historii AK, Związku Piłsudczyków i Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego. Był także założycielem Kadeckiej Izby Pamięci przy ul. Urzędniczej w Krakowie i jednym z największych darczyńców krakowskiego Muzeum Armii Krajowej.

Fot. Artur Jachna

Zenon Malik urodził się 18 sierpnia 1920 r. w Krakowie. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. został skierowany do Korpusu Kadetów we Lwowie. W listopadzie powrócił do Krakowa. Wkrótce wstąpił do ZWZ. Przysięgę złożył w styczniu 1941 r. Po ukończeniu podchorążówki wraz ze swoim plutonem brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych, prowadził również szkolenia na kursach podoficerskich. Pełnił funkcję podoficera wywiadu AK w Krakowie.

Fot. Artur Jachna

W ramach okupacyjnych przepisów o pracy przymusowej w 1941 r. Niemcy wcielili Zenona Malika do Baudienstu. Pracował przy budowie ul. Starowiślnej i pl. Wolnica. Potem wraz z innymi osobami znającymi język niemiecki został przeniesiony do Szpitala Wojskowego przy ul. Kopernika, gdzie do jego obowiązków należało noszenie rannych z transportów lotniczych i kolejowych, sprzątanie sal operacyjnych, oporządzanie zmarłych do pochówku, sortowanie mundurów i bielizny. W 1943 r. przeniesiono go do Instytutu Bakteriologicznego przy ul. Czystej, skąd w sierpniu 1944 r. uciekł i ukrywał się przed gestapo w powiecie brzeskim. W 1945 r. wrócił do Krakowa i ujawnił się. Przez władze komunistyczne został zdegradowany i poddany szykanom.

Fot. Artur Jachna

Śp. por. Zenon Malik został odznaczony m.in. brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem i Patentem Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny oraz odznaką Akcji „Burza”.

Fot. Artur Jachna

Tekst: IPN Kraków
Zdjęcia: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: