„Kraków z widokiem na Wisłę” – wernisaż wystawy

We wtorek 12 września o godzinie 12.00 na Plantach, przylegających do ul. Podzamcze, tuż pod Wawelem, odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy z okazji Roku Rzeki Wisły.

Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków, przygotowało plenerową wystawę, zatytułowaną „Kraków z widokiem na Wisłę”. Ekspozycja, poprzez migawki obrazów z przeszłości, ukazuje różne aspekty współistnienia człowieka i rzeki. Wisła dostarczała pożywienia, budulca, służyła do przewozu towarów i osób, miejscem pracy i wypoczynku. Archiwalia ukazujące te zjawiska, pochodzą od XVIII wieku po czasy współczesne. Na wystawie zaprezentowano je na kilkunastu tablicach.

Spoglądając na dawne plany, ikonografię i fotografie możemy zaobserwować, jak zmieniał się Kraków i sama rzeka. W miarę rozwoju nauki i techniki za sprawą człowieka przybierała ona postać coraz bardziej łagodnej towarzyszki życia. Rozwiązania hydrotechniczne umożliwiły manipulację stanem jej wód, regulowanie brzegów i zmniejszenie niebezpieczeństwa powodzi.

Prezentowane materiały pochodzą z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, a uzupełnione zostały o fotografie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i zbiorów prywatnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego państwa, ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Pretekstem do obchodów stała się rocznica pierwszego polskiego wolnego flisu na Wiśle. Stwarza to okazję nie tylko do prezentacji bogatych zbiorów archiwalnych, ale także do spojrzenia na Kraków z nieco innej perspektywy: od strony rzeki, jej wpływu na życie człowieka.

Ekspozycję objął patronatem honorowym Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Planty od strony ul. Podzamcze, 11–29 września 2017 r.

Wernisaż wystawy: 12 września 2017 r., godz. 12.00

Organizatorzy: Archiwum Narodowe w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Współpraca: Gmina Miejska Kraków

Podziel się tą informacją: