Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”

W niedzielę 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszy LII (po raz 37. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w 80. rocznicę zakończenia sypania kopca Józefa Piłsudskiego.

Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”
Fot. Urząd Miasta Krakowa

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze “Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej.

Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad pięćdziesięciu lat (37 lat po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Nie inaczej będzie i w tym roku. Marsz zgromadzi młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Komendant Marszu Dionizy Krawczyński. Tegoroczny Marsz objął honorowym patronatem Prezydent RP Andrzej Duda i Pani Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Z tej okazji zaplanowane są następujące wydarzenia:
  • piątek, 4 sierpnia – o godzinie 19:30 odbędzie się uroczysty Capstrzyk na Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu połączony ze złożeniem ziem w kopcu i apel pamięci.
  • sobota, 5 sierpnia -odbędą się w Krakowie główne uroczystości związane z „Kadrówką”. O godzinie 9:00 odbędzie się apel w Kwaterze Legionowej na cmentarzu Rakowickim, podczas którego zostaną złożone kwiaty na mogiłach legionowych. O godzinie 16:00 rozpocznie się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą z Oleandrów, ulicami Piłsudskiego, św. Anny na Rynek Główny, gdzie nastąpi złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują ulicą Grodzką na Wawel, gdzie o 17:30 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Po mszy uczestnicy uroczystości złożą kwiaty na grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Następnie odbędzie się przemarsz z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu na plac o. gen. Adama Studzińskiego oraz złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Po uroczystościach uczestnicy marszu skierują się w stronę Małego Rynku, gdzie o godzinie 19:00 rozpocznie się 65. już Lekcja Śpiewania organizowana przez Fundację Loch Camelot, Bibliotekę Polskiej Piosenki i Kancelarię Prezydenta Krakowa. Kancelaria Prezydenta przygotowała na tę okazję bezpłatne śpiewniki, które zostaną rozdane podczas koncertu. O godz. 21.30 odbędzie się apel wieczorny i złożenie kwiatów przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • niedziela, 6 sierpnia – o godzinie 7:00 uczestnicy Marszu wezmą udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerują z Oleandrów przez Rynek Główny, ulicą Sławkowską, a następnie przejdą w okolice Starego Kleparza, skąd autokarami wyruszą do Michałowic. O godz. 9:45 w Michałowicach odbędą się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową.

Pobierz program ramowy[pdf]

informacja ze stron  www.krakow.pl

Podziel się tą informacją: