Spotkanie “Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera” – Kraków, 20 kwietnia 2017

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na spotkanie “Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera” Goście: prof. Piotr H. Kosicki, Henryk Woźniakowski,Prowadzenie: Roman Graczyk.

Zaraz po wojnie polscy intelektualiści katoliccy byli zgodni, że katastrofa, która pogrążyła Europę w gruzach, została spowodowana odejściem kultury Zachodu od chrześcijaństwa. Twierdzili, że konieczny jest powrót do tych zdradzonych fundamentów i że – w związku z tym – rola katolicyzmu w odbudowie i przebudowie Polski będzie decydująca. Różniła ich między sobą odpowiedź na pytanie o stosunek katolicyzmu do marksizmu, który także aspirował do odegrania decydującej roli, a do tego dysponował argumentem siły.

Dla wszystkich ważnym punktem odniesienia był francuski personalizm, wtedy uosabiany najbardziej przez Emmanuela Mouniera, założyciela wpływowego periodyku „Esprit”. Ale uwaga: Mouniuer wprawdzie był dla nich wszystkich ważny, lecz nie tak samo, bo różne nurty polskiego katolicyzmu udzielały różnych odpowiedzi na jego wizję ugody i współdziałania katolików z komunistami.

Mounier uważał, że nadejście komunizmu jest nieuchronne, a katolicy winni z komunistami współpracować, bo wszystko jest lepsze od starego kapitalistycznego porządku, do cna skompromitowanego moralnie. Jakie były różnice w odpowiedziach „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnika Warszawskiego” i „Dziś i Jutro” na te mounierowskie inspiracje? O tym chcemy rozmawiać w Przystanku Historia.

czwartek (wyjątkowo nie środa) 20 kwietnia 2017, Przystanek Historia, ul. Dunajewskiego 8
(róg ul. Garbarskiej), godz. 18:00

Podziel się tą informacją: