Bardzo intensywny luty w Muzeum PRL-u

http://www.mprl.pl/foto/wpisy/263_wystawa42.jpg
http://www.mprl.pl/foto/wpisy/263_wystawa42.jpg

Wykłady, rozmowy, debaty, pokazy filmowe, prezentacje… – zapraszamy w lutym do Muzeum PRL-u. Zapewniamy, że będzie ciekawie.

8 lutego o godz. 18 Muzeum PRL-u i Instytut Architektury zapraszają na wykład z cyklu „Od socrealizmu do modernizmu”: dr Michał Wiśniewski „Nowoczesność i modernizm w krajach byłego bloku wschodniego. Socrealizm i socmodernizm na Dalekim Wschodzie”.

W 1949 roku komunizm wkroczył do Chin. Państwo Środka początkowo kopiowało, a później negowało rozwiązania polityczne, gospodarcze i społeczne stosowane przez Związek Radziecki. Zapisem tych specyficznych relacji jest m.in. architektura, w ramach której w latach 50. do Chin zawitał socrealizm. Z czasem zastąpiły go rozwiązania modernistyczne, których pojawienie się towarzyszyło narastającej niepewności i wrogości w relacjach z Moskwą. W ramach przypominania, jak rozwijała się architektura w bloku wschodnim zapraszamy do kolejnej podróży poza grancie Europy i przyjrzenia się temu jak idee i projekty powstające w naszej części świata inspirowały projektantów i inwestorów w odległym kontekście Dalekiego Wschodu.

9 lutego o godz. 18 Muzeum PRL-u i Rumuński Instytut Kultury zapraszają na pokaz filmu „Pałace w płomieniach” (reżyseria: Mircea Mureşan, 1965 r.).

Państwa autorytarne i totalitarne traktują kino instrumentalnie, jak narzędzie propagandy. Może ona dotyczyć zarówno określonego sposobu przedstawiania teraźniejszości, ale też – co nie mniej ważne – przeszłości. Jeśli komunizm jest publicznie uznawany za wielki finał dziejów, cel, do którego płynie czas i w którym historia kończy bieg, wszystkie przeszłe wydarzenia nabierają znaczenia dopiero w kontekście komunizmu. I tak już w 1951 roku w Polsce nakręcono \”Młodość Chopina\”, która dostosowywała życiorys pianisty do potrzeb narracji o klasowym przebudzeniu narodu.

Na najbliższym spotkaniu będziemy oglądać \”Pałace w płomieniach\” z 1966 roku – przedstawiciela kina Socjalistycznej Republiki Rumunii – opowiadającego o jednym z najważniejszych wydarzeń dla rumuńskiej tożsamości w XX wieku – powstaniu chłopskim z 1907 roku. Zobaczymy na tym przykładzie, jak w kinie tamtej epoki wykorzystywano historię.

14 lutego o godz. 18 Muzeum PRL-u zaprasza na spotkanie z cyklu „Nie tylko PRL”: „Między komunizmem a nacjonalizmem. Legitymizacja władzy w krajach bloku wschodniego”. Prowadzący: dr Marcin Jarząbek (Instytut Historii UJ), paneliści: dr hab. Błażej Brzostek (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Marcin Zaremba (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).

Komunizm był ideologią, która jak chyba żadna inna odwoływała się do haseł internacjonalizmu i międzynarodowego braterstwa. Jednocześnie w praktyce rządzenia władze państw Europy Środkowej i Wschodniej bardzo często i chętnie odwoływały się do symboli i haseł narodowych, a często – otwarcie nacjonalistycznych. Czesław Miłosz w „Traktacie Poetyckim” pisał wręcz, że „jest ONR-u spadkobiercą Partia”. Tożsamościowy, a więc narodowy wątek okazał się niezbędny dla legitymizacji władzy komunistycznej. W rozmowie z badaczami dziejów najnowszych zastanowimy się, dlaczego tak się stało, jak w różnych państwach łączono te dwie pozornie sprzeczne idee i jakie miało to przełożenie na życie mieszkańców Krajów Demokracji Ludowej.

19 lutego o godz. 15 Muzeum PRL-u i Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” zapraszają na spotkanie towarzyszące wystawie „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie”. Tomasz Mierzwa opowie o schronach, które znajdowały się na terenie Huty im. Lenina – zarówno tych pod budynkami „S” i „Z”, jak i pozostałych, „rozrzuconych” po terenie całego kombinatu.

23 lutego o godz. 18 Muzeum PRL-u i Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” zapraszają na Debatę Solidarności. Rozmowę o „Represjach stanu wojennego” poprowadzi Edward Nowak, jego gośćmi będą represjonowani wówczas działacze opozycji oraz historycy.

25 lutego Muzeum PRL-u i Hufiec ZHP Kraków Nowa Huta zapraszają na wernisaż wystawy o 60-leciu nowohuckiego harcerstwa.

28 lutego o godz. 17 Muzeum PRL-u zaprasza na spotkanie z cyklu „Podwieczorek w Muzeum”. Spotkania prowadzi dr Agnieszka Chłosta-Sikorska, która przy kawie, herbacie i ciastkach rozmawia z gośćmi na temat ich wspomnień z okresu PRL-u. Tematem lutowego spotkania będzie „Pamiętny rok 1989 – przemiany”.

Podziel się tą informacją: