Ferie z IPN – Kraków, 30 stycznia – 3 lutego 2017

Ferie z IPN - Kraków, 30 stycznia - 3 lutego 2017
Ferie z IPN – Kraków, 30 stycznia – 3 lutego 2017

W okresie ferii zimowych zapraszamy młodzież klas maturalnych oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w skróconym kursie wykładów z historii najnowszej, połączonych z prezentacją filmów dokumentalnych.

Wykłady i projekcje będą odbywać się w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8 (wejście przez bramę na rogu ulic Dunajewskiego i Garbarskiej).

Zgłoszenia przyjmuje:
Dariusz Gorajczyk, dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Data
Wykład
Film
1. 30.01.2017
11.00 – 13.30
Rzeczpospolita Odrodzona (1918-1939) Marsz wyzwolicieli
2. 31.01.2017
11.00 – 13.30
Losy Polski i Polaków w okresie II wojny światowej (1939-1945) Katyń
3. 1.02.2017
11.00 – 13.30
Geneza Polski ludowej i Polska pojałtańska

(1943-1948)

My, Ogniowe dzieci
4. 2.02.2017
11.00 – 13.30
Polskie miesiące”: czerwiec i październik ’56,
marzec ’68, grudzień ’70, czerwiec ’76.
Rozpoznawać! Wykrywać! Zapobiegać! Pod okiem bezpieki 1956-1989
5. 3.02.2017
11.00 – 13.30
Fenomen „Solidarności”

na drodze do III Rzeczpospolitej (1980-1990)

PRL – laboratorium
pierestrojki
Podziel się tą informacją: