Marek Lasota zaakceptowany przez Zarząd Województwa na dyrektora Muzeum AK

Fot. Muzeum AK
Fot. Muzeum AK

Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na powołanie Marka Lasoty na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Nowy dyrektor został wyłoniony w konkursie ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku.

Marek Lasota jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Od stycznia 2007 do sierpnia 2016 roku był dyrektorem krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Obecnie jest pełnomocnikiem prezesa IPN ds. kontaktów ze środowiskami opiniotwórczymi.

Działania, które zaproponował Marek Lasota w czasie postępowania konkursowego, to m.in.: wzmocnienie wizerunkowe tej placówki kulturalnej, jej rozwój nie tylko w aspekcie ekspozycyjno-muzealnym, ale również naukowo-badawczym. Celem Muzeum Armii Krajowej będzie funkcjonowanie jako ośrodek płynnie łączący działalność wystawienniczą z naukową i edukacyjną, a jednocześnie tworzący pewne środowisko, którego wspólnym celem będzie zgłębianie dziejów Armii Krajowej oraz popularyzacja wyników badań.

Marek Lasota ma również w planach działalność wydawniczą. Wśród zamierzeń wymienił także wzbogacenie wystawy stałej ze znacznie pogłębioną narracją. Zamierza szerzej współpracować z innymi muzeami oraz instytucjami o pokrewnej tematyce. Niewątpliwie interesującą jego propozycją jest zagospodarowanie w przyszłości fragmentu Fortu IVa Luneta Warszawska, który mógłby stać się oddziałem Muzeum.

Przypomnijmy: dyrektora Muzeum AK powołuje i odwołuje prezydent Krakowa w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kandydata wyłonionego przez komisję konkursową zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, wspólna instytucja kultury Województwa i Miasta, jest jedynym tego rodzaju miejscem w Polsce, które upowszechnia wiedzę o polskim państwie podziemnym i jego siłach zbrojnych.

Podziel się tą informacją: