Sobieski Parlament, czyli licealiści w roli posłów

http://krakow.pl/zalacznik/273313/4
http://krakow.pl/zalacznik/273313/4

W czwartek, 12 stycznia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się posiedzenie młodzieżowego sejmu – na jeden dzień uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego zamienią się w posłów w drugiej edycji projektu „Sobieski Parlament”. Młodzież podzieli się na kluby poselskie i będzie debatować m.in. o prawie adopcyjnym, dostępie do broni palnej i obniżeniu wieku wyborczego do lat 16.

Pomysł zorganizowania symulacji obrad Sejmu RP narodził się rok temu. Jego autorami są uczeń II LO Wojciech Firek oraz nauczycielka tej szkoły dr Olga Błyskal. – Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym. Nasz projekt ma uświadomić nastolatkom, czym jest demokracja, i pokazać, jak należy z niej korzystać – mówią organizatorzy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.30. Młodzi posłowie złożą ślubowanie, a po nim odbędzie się debata nad pięcioma projektami ustaw przygotowanymi przez młodzieżowe kluby poselskie. Najpierw procedowana będzie ustawa dotycząca obniżenia wieku wyborczego w wyborach samorządowych do lat 16, po niej – projekt ustawy regulujący prawo adopcyjne. Licealiści zajmą się też ustawami o środkach masowego przekazu, ochronie żeglugi i portów morskich, a na końcu – projektem dotyczącym dostępu do broni oraz granic obrony koniecznej.

Udział w Sobieskim Parlamencie rozwija umiejętność dyskusji i budowania argumentacji. – Dzięki projektowi nauczyłem się szybko odpowiadać na różne pytania, nie tylko w samym parlamencie, ale też podczas zakulisowych dyskusji. Wystąpienia były bardzo krótkie, więc musiałem reagować bardzo szybko i skutecznie przekonywać innych do swojego zdania – mówi uczeń III klasy „Dwójki”, uczestnik zeszłorocznej edycji projektu.

– Ten projekt to okazja do przełamania lęku przed wystąpieniami publicznymi, poszerzenia kręgu znajomych i poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Na pewno pomoże zrozumieć zasady funkcjonowania sejmu i polskie prawo. Poza tym tworzenie ustawy wymaga kreatywności – wymienia uczennica klasy I, która w tym roku po raz pierwszy wcieli się w posłankę.

Łącznie w projekcie bierze udział ponad 100 uczniów i zaproszeni goście. Licealiści dobrali się w kilkunastoosobowe zespoły i utworzyli pięć klubów parlamentarnych o szerokim przekroju światopoglądowym: Wolność i Tradycja, Partia Silnych Niezależnych Kobiet, Narodowa Partia Wolności, Postępowa Partia Ludzi Lewicy oraz Sobieski Komitet Socjalliberalny. Najlepszy mówca II Sobieskiego Parlamentu otrzyma indeks na wymarzony kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Podziel się tą informacją: