Razem dla kultury Krakowa

Fot. muzeum.krakow.pl
Fot. muzeum.krakow.pl

Początek roku 2017 to otwarcie nowego etapu współpracy pomiędzy instytucjami kultury: Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie. Porozumienie to otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką i kulturą. Umowa została podpisana we wtorek, 3 stycznia w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzej Kulig.

Na mocy porozumienia Towarzystwo stanie się oficjalnym partnerem obu muzeów, dzięki kompetencjom swoich członków będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, popularyzować dorobek obu muzeów, pomagać przy organizacji wydarzeń i konstruowaniu nowych narracji o mieście. Członkowie Towarzystwa będą zaś uprawnieni do darmowego zwiedzania obu muzeów. Intencją sygnatariuszy jest popularyzacja – przybliżanie historii i kultury Krakowa zarówno jego mieszkańcom, jak i licznym turystom, a to dzięki długofalowej i owocnej współpracy między organizacjami. Przedsięwzięcie to stanowi ważny element przekształcania się muzeów w instytucje znacznie bardziej otwarte i przyjazne.

– Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest najstarszą krakowską organizacją społeczną, bowiem w 2017 roku będzie świętować swoje 120 – lecie. Od samego początku zrzesza osoby zafascynowane Krakowem, tworząc grono najważniejszych badaczy historii i kultury naszego miasta. Na mocy porozumienia Towarzystwo stało się oficjalnym partnerem obu muzeów, będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, pomagać przy organizacji wydarzeń – zaznaczył prof. Jacek Purchla, prezes Towarzystwa.

Porozumienie podpisali: Prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest najstarszą polską organizacją społeczną, której misją jest badanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na przełomie 2016 i 2017 roku Towarzystwo świętuje swoje 120-lecie. Od chwili założenia skupia osoby zafascynowane Krakowem, w tym grono najwybitniejszych badaczy historii i kultury naszego miasta. Wśród założycieli Towarzystwa znaleźli się m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Friedlein czy Stanisław Estreicher. Trudno przecenić wielki dorobek edytorski Towarzystwa. Stanowi on i dziś kanon wiedzy o Krakowie. W trakcie swojej historii TMHiZK wielokrotnie zabierało głos w najważniejszych debatach o mieście i jego dziedzictwie. Można z powodzeniem powiedzieć, że Towarzystwo zrzeszało i animowało aktywistów miejskich na ponad 100 lat przed dekadą, w której stało się to modne.

Muzeum Narodowe w Krakowie, założone w 1879 r., choć jego geneza sięga połowy XIX wieku, to największe polskie muzeum. Dzisiaj na MNK składa się 12 oddziałów prezentujących sztukę i kulturę od antyku po współczesność. W zbiorach Muzeum znajdują się najważniejsze dzieła sztuki w Polsce. Jego wizytówką pozostaje najstarszy oddział, dziś Galeria Malarstwa Polskiego z dziełami największych naszych artystów XIX wieku m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza, Jacka Malczewskiego czy Olgi Boznańskiej.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, powstałe w 1899 r. jest najstarszym polskim muzeum miejskim. Muzeum przedstawia kompleksową opowieść o Krakowie od średniowiecza do współczesności, obejmującą przestrzeń od Rynku Głównego po Nową Hutę, Podgórze czy Zwierzyniec. MHK to także najważniejsze krakowskie tradycje, jak szopki krakowskie czy Lajkonik. W końcu, z ponad milionową frekwencją jest to jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w kraju.

Podziel się tą informacją: