Nagrodzeni w 74. Konkursie Szopek Krakowskich

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

4 grudnia, w sali audytoryjnej – Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory, ogłosiliśmy wyniki 74. Konkursu Szopek Krakowskich oraz otworzyliśmy Pokonkursową Wystawę Szopek Krakowskich.
W tym roku do konkursu, który odbył się 1 grudnia 2016 r. na Rynku Głównym w Krakowie, zgłoszono 162 szopki – 42 szopki w kategorii seniorów, 9 szopek w kategorii szopek młodzieżowych i 111 szopek dziecięcych.


Jury konkursu oceniało szopki oceniono w trzech kategoriach: kategorii seniorów, kategorii młodzieżowej i kategorii dziecięcej.
W kategorii seniorów szopki oceniane byłu w grupach wg ich wielkości:
gr. I – szopki duże
gr. II – szopki średnie
gr. III – szopki małe
gr. IV – szopki miniaturowe.

W kategorii seniorów, w poszczególnych grupach przyznano następujące nagrody:

Grupa I – szopki duże

Nagroda I – szopka nr 21 – Tadeusz Gillert
Nagroda II – szopka nr 1 – Katarzyna Racka
Nagroda III – szopka nr 6 – Renata Markowska, Edward Markowski, Marek Markowski
Nagroda IV – szopka nr 7 – Marian Wosiki Zygmunt Wosik

Grupa II – szopki średnie

Nagroda I – szopka nr 31 – Maciej Moszew
Nagroda II – szopka nr 14 – Zbigniew Gillert
Nagroda III – szopka nr 12 – Stanisław Malik
Wyróżnienia: szopka nr 9 – Tadeusz Freiberg oraz szopka nr 5 – Krzysztof Grela

Grupa III – szopki małe
Nagroda I – szopka nr 15 – Dariusz Czyż
Nagroda II – szopka nr 8 – Jan Freiberg
Nagroda III – szopka nr 17 – Kazimierz Stopiński
Nagroda IV – szopka nr 30 – Filip Fotomajczyk
Wyróżnienia:szopka nr 38 – Andrzej Ożóg, szopka nr 10 – Andrzej Wróbel

Grupa IV – szopki miniaturowe
Nagroda I – szopka nr 42 – Jan Kirsz
Nagroda II – szopka nr 32 – Jakub Zawadziński
Nagroda III – szopka nr 33 – Marek Głuch
Wyróżnienie – szopka nr 22 – Zbigniew Madej

Nagrodę imienia Zofii i Romana Reinfussów otrzymał Mieczysław Dębowski za szopkę nr 36.

Nagrodę imienia dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Jerzego Dobrzyckiego otrzymał Filip Fotomajczyk za szopkę nr 30.

W kategorii młodzieżowej Jury Konkursu przyznało następujące nagrody:
szopka nr 2 – praca zbiorowa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i z Gimnazjum nr 19 w Krakowie
szopka nr 38 – Maciej Hosaniak
szopka nr 39 – Filip Koprynia
szopka nr 102 – Szymon Wilkoński

W kategorii dziecięcej Jury Konkursu nagrodziło najładniejsze szopki w trzech grupach wiekowych:

Grupa III (od 12 do 14 lat) – nagrody otrzymali autorzy szopek:
nr 33 – Kamil Szejpało
nr 36 – Krzysztof Stolarski
nr 71 – Patrycja Jaskierny i Bruno Jaskierny
nr 90 – Uczestnicy warsztatów szopkarskich „Dotknięcie tradycji – zbudujmy szopkę. Warsztaty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dla osób z dysfunkcją wzroku”
nr 93 – Julia Janczura
nr 96 – praca zbiorowa dzieci z Domu Kultury Podgórze
nr 104 – praca zbiorowa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie

Grupa II (od 9 do 11 lat) – nagrody otrzymali autorzy szopek:
nr 9 – Emilia Krawczyk
nr 28 – Hanna Sucharska i Maria Sucharska
nr 30 – Róża Mystkowska
nr 35 – Ewelina Pagieła i Klaudia Stenzel
nr 80 – Krzysztof Kramarz
nr 95 – praca zbiorowa dzieci z Domu Kultury Podgórze

Grupa I (do lat 8) – nagrody otrzymali autorzy szopek:
nr 3 – praca zbiorowa dzieci z klasy O ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce
nr 73 – praca zbiorowa dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Iskierka” w Krakowie
nr 74 – praca zbiorowa dzieci z Przedszkola nr 95 w Krakowie i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
nr 94 – praca zbiorowa dzieci z Domu Kultury Podgórze
nr 117 – praca zbiorowa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lusinie

Nagrodę specjalną dla najmłodszych twórców szopek krakowskich z fundacji Krakowskiego Przedsiębiorstwa Wytwórczo Usługowego Artim Sp. z o.o., otrzymali autorzy szopek:
nr 1 – Jakub Basta
nr 51 – Amelia Kania

Specjalne wyróżnienia otrzymali autorzy szopek:

nr 11 – ze Szkoły Podstawowej w Smardzowicach
nr 12 – z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie i Luborzycy
nr 14 – z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie
nr 15 – z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie
nr 16 – z Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie
nr 17 – ze Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie
nr 18 – ze Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie
nr 19 – ze Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie
nr 20 – ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie
nr 31 – ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie
nr 32 – ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie
nr 40 – z Koła Plastycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich
nr 52 – ze Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej
nr 55 – z Przedszkola „Kącik Świata” w Krakowie
nr 57 – z Domu Dziecka w Tarnobrzegu
nr 58 – z Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu
nr 59 – z Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu
nr 68 – z Domu Dziecka w Łoniowie
nr 108 – z Przedszkola nr 108 w Krakowie
nr 91 – ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
nr 97 – z Przedszkola „Tam i Tu” w Krakowie
nr 103 – z Samorządowego Przedszkola nr 187 w Krakowie
nr 106 – z Domu Kultury w Chełmie
nr 111 – z Przedszkola „Lalkowo” w Krakowie
nr 113 – z Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie
nr 119 – z „Akademii Bystrzaka” w Krakowie
nr 120 – ze Szkoły Polskiej w Pècs

Poczęstunek dla Sądu Konkursowego ufundował Jacek Łodziński – właściciel restauracji „Pod Aniołami” w Krakowie.

Słodki poczęstunek oraz nagrody rzeczowe ufundowały: Wawel S.A., Cukiernia Ekler oraz Hotel Galaxy.

Jury Konkursu obradowało w składzie:
przewodniczący:
mgr Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
członkowie:
mgr Anna Beiersdorf – etnograf
mgr Olga Dyba – Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
mgr Teresa Komornicka-Rościszewska – etnograf
mgr Andrzej Malik – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
mgr Marta Marek – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
mgr Małgorzata Niechaj – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, kurator Pokonkursowej Wystawy Szopek Krakowskich
mgr Małgorzata Oleszkiewicz – kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie
mgr Wacław Passowicz – historyk
mgr Grażyna Pyla – kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie
prof. Władysław Pluta – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
dr Łukasz Sarnat – Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
mgr Jacek Maria Stokłosa – grafik
dr Anna Szałapak – etnograf
mgr Anna Śliwa-Suchowiak – wicedyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
mgr Witold Turdza – historyk
prof. Andrzej Wyżykowski – architekt
Sekretariat:
mgr Teresa Paszkot-Kluz – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
dr Magdalena Kwiecińska – asystent Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Nagrody 74. Konkursu Szopek Krakowskich o łącznej wartości 121 000,-zł ufundowali:

1. Panie Magdalena Knychalska i Krystyna Reinfuss-Janusz, fundatorki specjalnej nagrody imienia Zofii i Romana Reinfussów
2. Gmina Miejska Kraków
3. Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo Usługowe Artim Sp. z o.o.
4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
5. Fundacja Cepelia – Polska Sztuka i Rękodzieło Krakowskie Przedsiębiorstwo
6. Totalizator sportowy
7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie
9. Krakowska Kongregacja Kupiecka

Podziel się tą informacją: