Finał I etapu konkursu „Patroni naszych ulic”

p1120639

W niedzielę, 6 listopada 2016 r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory, siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, uroczyście zakończono I etap konkursu „Patroni naszych ulic”. Zorganizowany on został w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” będącego elementem programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, miała za zadanie zwrócenie uwagi uczestników na postacie historyczne, będące patronami przestrzeni miejskiej. Wśród innych celów znalazły się: zachęta do samodzielnego poszukiwania wiedzy przez uczestników konkursu, z różnych źródeł informacji, w tym pozyskanych w zbiorach bibliotek śródmiejskich, rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich a także wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół podstawowych, prowadzonej zgodnie z zapisami projektu „Strażnicy Pamięci”.

Konkurs miał charakter plastyczno-literacki i adresowany był do uczniów placówek edukacyjnych położonych na terenie krakowskich dzielnic: I Stare Miasto, II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony i VII Zwierzyniec. Organizatorami – poza władzami dzielnic – były następujące instytucje: Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Centrum Młodzieży im Dr. Henryka Jordana wraz z filią Ośrodek Edukacji Obywatelskiej a także Towarzystwo Prądnickie.

Na galę zaproszono autorów wyróżnionych prac wraz z opiekunami, zazwyczaj rodzicami i dziadkami. Nim wręczono nagrody, w ramach części oficjalnej, do zebranej licznie publiczności przemawiali kolejno: Mateusz Drożdż, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy III i jeden z organizatorów konkursu, następnie Jadwiga Wiatr, Dyrektorka Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej a na koniec Dominik Jaśkowiec, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Spośród prac wyróżnionych w I etapie konkursu, najlepsze zostaną ponownie nagrodzone w II etapie, którego organizatorami są Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana wraz z Małopolskim Centrum Edukacji ‘MEC”.


Tekst: Artur Jachna
Zdjęcia: Wojciech Pasiowiec

Podziel się tą informacją: