64. rocznica śmierci gen. Józefa Hallera

4 czerwca 2024 r. w kościele Garnizonowym św. Agnieszki dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, zastępca dyrektora biura wojewody małopolskiego Monika Kolasa oraz zastępca dowódcy 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie gen. Michał Rohde złożyli kwiaty przy grobie gen. Józefa Hallera, który zmarł 64 lata temu.

Józef Haller pochodził z Jurczyc, leżących w połowie drogi między Krakowem a Lanckoroną. Jego rodzina wywodziła się z Frankonii, skąd w XV wieku przybył na ziemie polskie przodek Józefa, księgarz i drukarz – Jan Haller.

W czasie I wojny światowej gen. Józef Haller dowodził m.in. II Brygadą Legionów Polskich, a potem Błękitną Armią, sformowaną we Francji z polskich ochotników. Zajmował dla Polski Pomorze Gdańskie. To on dokonał symbolicznych zaślubin z Bałtykiem, wrzucając pierścień w morskie fale. W 1920 r., w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej, gdy ważyły się losy RP, stanął na czele Armii Ochotniczej. Swymi czynami inspirował licznych malarzy, muzyków i poetów. Zmarł 4 czerwca 1960 r. na emigracji w Londynie. Prochy sprowadzono z Anglii do Krakowa w 1993 r.

Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
Podziel się tą informacją: