Szopka z Krakowa w Rzymie

Fot. materiały prasowe

Stowarzyszenie „Totus Tuus” postanowiło ponownie wystawić do konkursu „100 szopek”, w kategorii „Szopka Zagraniczna” dzieło Dariusza Czyża. Międzynarodowa Wystawa „100 Szopek”, odbywa się w Rzymie od 42 lat i każdego roku bierze w niej udział ponad 150 stajenek, z kilkunastu regionów Włoch oraz kilkudziesięciu krajów.

Czytaj dalej Szopka z Krakowa w Rzymie

Spotkanie z autorem publikacji Marcinem Dziubkiem oraz pokaz filmu Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla – Kraków, 20 grudnia 2017 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Sekcja Historii Mówionej Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego „Phronesis” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają w dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 18.00 na spotkanie z autorem publikacji pt. Niezłomni z Oddziału „Sosienki”. Armia Krajowa wokół KL Auschwitz-Birkenau. Nowe spojrzenie, (Kraków 2016), Marcinem Dziubkiem, oraz pokaz filmu dokumentalnego pt. Niezłomni. Pod drutami Auschwitz, reżyseria Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla. Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8.

Czytaj dalej Spotkanie z autorem publikacji Marcinem Dziubkiem oraz pokaz filmu Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla – Kraków, 20 grudnia 2017 r.

Konserwacja kolekcji koloidionowych szklanych negatywów fotograficznych Ignacego Kriegera

Wschodnia część Rynku Głównego z Sukiennicami, fot. Ignacy Krieger, 1872-1875

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa realizuje pionierski projekt konserwacji fotograficznej kolekcji Kriegerów, znajdującej się w naszych zbiorach. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej Konserwacja kolekcji koloidionowych szklanych negatywów fotograficznych Ignacego Kriegera

Salon książki krakowskiej: „Miasto pod Kopcem Kraka” i „Podróże przez Podgórze”

14 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy od oddziału Muzeum Podgórze (ul. Limanowskiego 51) na kolejny Salon książki krakowskiej, podczas którego rozmawiać będziemy o publikacjach zapowiadających otwarcie Muzeum Podgórza Miasto pod Kopcem Kraka oraz Podróże przez Podgórze.

Czytaj dalej Salon książki krakowskiej: „Miasto pod Kopcem Kraka” i „Podróże przez Podgórze”

Zobacz Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie

„Nieźle ten śp. Wyspiański mącił tu za życia (…)! Pomijam osobiste bóle (…), ale on mąci stale, wszędzie, wszystkim i każdemu. No i teraz daje z trumny ostatni popis swych mącicielskich talentów” – pisała Antonina Domańska, pierwowzór Radczyni z „Wesela”, w kilka dni po śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Oddała znakomicie jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech. Sam przenikliwie inteligentny ciągle zmuszał innych do rewizji utartych opinii. Mącił nieźle i stale: w sztuce, literaturze i historiozofii, w zadowolonych z siebie krakowskich duszach i umysłach. Czy potrafi zamącić w nich jeszcze dzisiaj, 110 lat po swojej śmierci?

Czytaj dalej Zobacz Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie

„Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz” w Muzeum Narodowym

W Domu Józefa Mehoffera, przy ulicy Krupniczej 26 – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, do 30 lipca 2018 r. można oglądać wystawę „Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz”. Ekspozycja pokazuje osobę i twórczość ojca Stanisława Wyspiańskiego, rzeźbiarza żyjącego w latach 1836-1901.

Czytaj dalej „Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz” w Muzeum Narodowym

Zajęcia w ramach Lotnego Uniwersytetu w 2014 roku

W roku 2014 zaczął działać z inicjatywy Radnej Dzielnicy I Miasta Krakowa – Pani Elżbiety Wyszyńskiej „Lotny Uniwersytet Historyczny”. Realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, działający w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.

Konrad Meus i Marcin Gadocha przeprowadzili w krakowskich szkołach spotkania podczas których omówili kilka postaci ważnych dla historii Polski.

Prowadzący: dr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Liczba zrealizowanych wykładów: 40

Szkoły objęte programem:

Szkoła Podstawowa nr 22 w Krakowie (liczba wykładów – 15)
Zespół Szkół Spożywczych w Krakowie (liczba wykładów – 15)
Liceum Ogólnokształcące nr 2 (liczba wykładów – 10)
Prezentowana tematyka:

Szkoła Podstawowa nr 22 w Krakowie
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Józef Poniatowski – 5 wykładów)
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Romuald Traugutt – 5 wykładów)
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Adam Asnyk – 5 wykładów)
Zespół Szkół Spożywczych w Krakowie
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Józef Poniatowski – 5 wykładów)
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Romuald Traugutt – 5 wykładów)
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Adam Asnyk – 5 wykładów)
Liceum Ogólnokształcące nr 2
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Romuald Traugutt – 5 wykładów)
(Panteon XIX–wiecznych bohaterów narodowych: Adam Asnyk – 5 wykładów)
Omawiana problematyka:

Wybór prezentowanych postaci nie pozostaje przypadkowy. Prezentacja poświęcona księciu Józefowi Poniatowskiemu miała na celu przybliżyć tę wyjątkową (a zarazem związaną, przez miejsce pochówku, z Krakowem) postać w momencie upływającej dwusetnej rocznicy śmierci Poniatowskiego. W przypadku Adama Asnyka skupiono się przede wszystkim na jego roli w upowszechnianiu wiedzy na temat Tatr i Zakopanego, a więc geograficznej i historycznej Małopolski. Z kolei w odniesieniu do Romualda Traugutt celem nadrzędnym było nie tylko nakreślenie wyjątkowości tej postaci, co również wskazanie roli Krakowa i Galicji w organizowaniu pomocy dla powstańców styczniowych. Prelekcja ta miała upamiętnić powstańców w 150-rocznicę tego zrywu niepodległościowego. W trakcie prezentacji zwrócono także uwagę na specyfikę walk toczonych na ziemiach polskich w latach 1863-1864. W celach porównawczych w czasie wykładów pośredni przybliżano także sylwetki osób, które odnosiły sukcesy w walce o niepodległość na drodze romantycznej i pozytywistycznej (np. Ignacy Łukasiewicz). Zasadniczo przez ten zabieg próbowano ukazać różnorakie postawy jaki towarzyszyły Polakom w ich wyborach i dążeniach do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Metody pracy:

Wykład poparty autorskimi prezentacjami multimedialnymi, pogadanka.

Pomoce dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne opracowane przy wykorzystaniu dzieł malarstwa polskiego z XIX – wieku (m.in. twórczość: Januarego Suchodolskiego, Artura Grottgera i Witolda Pruszkowskiego), literatury i poezji polskiej (m.in. Władysław Bełza, Aleksander Fredro i Adam Asnyk), filmu (film „Szwadron” reż. Juliusza Machulskiego), a także eksponatów (dziewiętnastowieczna lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza).

Prowadzący: dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Liczba zrealizowanych wykładów: 40
Szkoły objęte programem:
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (liczba wykładów – 30)
Zespół Szkół Spożywczych w Krakowie (liczba wykładów – 10)
Prezentowana tematyka:

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Panteon bohaterów narodowych epoki średniowiecza: Jan Długosz – 15 wykładów
Panteon bohaterów narodowych epoki nowożytnej: Jan III Sobieski – 15 wykładów
Zespół Szkół Spożywczych w Krakowie
Panteon bohaterów narodowych epoki średniowiecza: Jan Długosz – 5 wykładów
Panteon bohaterów narodowych epoki nowożytnej: Jan III Sobieski – 5 wykładów
Omawiana problematyka:

Prezentowane postacie zostały wybrane z powodu ogromnego wpływu na dzieje państwa polskiego oraz ich bliskich związków z Krakowem.

W przypadku Jana Długosza zwrócono uwagę na jego edukację m. in. na Akademii Krakowskiej, przybliżono jego działalność jako: duchownego, historyka, geografa, dyplomaty, pedagoga oraz fundatora (był głównym fundatorem klasztoru i kościoła na Skałce. W 1471 r. sprowadził tutaj zakonników św. Pawła Pierwszego Pustelnika, czyli Paulinów). Zwrócono uwagę na dwa dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego książka (księga historyczna, ale także geograficzna) oraz Banderia Prutenorum (nakreślono również dzieje chorągwi krzyżackich do czasów współczesnych).

Postać Jana III Sobieskiego została zaprezentowana w sposób odbiegający od podstawy programowej. Wykład podzielono na kilka samodzielnych kapsuł:

Edukacja Jana Sobieskiego:

nauka w Krakowie (szkoła nowodworska, Akademia Krakowska)
podróże edukacyjne po państwach europejskich
Król jako mecenas:

nauki (Adam Adamandy Kochowski, Stanisław Solski, Jan Heweliusz)
malarstwa (Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni)
architektury (Marywil, Wilanów)
Metody pracy:

Metody aktywizujące:

wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Metody podające:

wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie
Pomoce dydaktyczne:

Własne prezentacje multimedialne, w których wykorzystano:

Malarstwo: Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni, Jan Matejko
Literatura piękna i naukowa: Jan Długosz, Mikołaj Rej
Mapy: Europa w XVII stulecia, mapa nieba – Tarcza Sobieskiego

Zajęcia Lotnego Uniwersytetu w 2015 roku

Prowadzący: dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Liczba zrealizowanych wykładów: 62

Szkoły objęte programem:

 1. Zespół Szkół Spożywczych w Krakowie
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie
 4. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

Prezentowana tematyka:

 • Jan Długosz
 • Jan III Sobieski
 • Danuta Siedzikówna ps. „Inka”
 • Gen. Stanisław Sosabowski

Omawiana problematyka:

Prezentowane postacie zostały wybrane z powodu ogromnego wpływu na dzieje państwa polskiego oraz ich bliskich związków z Krakowem.

W przypadku Jana Długosza zwrócono uwagę na jego edukację m. in. na Akademii Krakowskiej, przybliżono jego działalność jako: duchownego, historyka, geografa, dyplomaty, pedagoga oraz fundatora (był głównym fundatorem klasztoru i kościoła na Skałce. W 1471 r. sprowadził tutaj zakonników św. Pawła Pierwszego Pustelnika, czyli Paulinów). Zwrócono uwagę na dwa dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego książka (księga historyczna, ale także geograficzna) oraz Banderia Prutenorum (nakreślono również dzieje chorągwi krzyżackich do czasów współczesnych).

Postać Jana III Sobieskiego została zaprezentowana w sposób odbiegający od podstawy programowej.

Wykład podzielono na kilka samodzielnych kapsuł:

Edukacja Jana Sobieskiego:

 • nauka w Krakowie (szkoła nowodworska, Akademia Krakowska)
 • podróże edukacyjne po państwach europejskich.

Król jako mecenas:

 • nauki (Adam Adamandy Kochowski, Stanisław Solski, Jan Heweliusz),
 • malarstwa (Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni),
 • architektury (Marywil, Wilanów).

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” to jedna z najciekawszych postaci tzw. „Dziewcząt Wyklętych”. Mottem przewodnim prezentacji postaci są słowa bohaterki „zachowałam się jak trzeba”.

Wykład przedstawiono według poniższego schematu:

 • dzieciństwo
 • edukacja
 • działalność konspiracyjna
 • ostatnia misja
 • pobyt w więzieniu, brutalne przesłuchania, wyrok, zabójstwo
 • „pamięć” o Danucie Siedzikównej w czasach komunistycznych
 • „Inka” w kulturze masowej: teatr, muzyka – rap i poezja śpiewana
 • próba niszczenia pamięci o Danucie Siedzikównej.

W kolejnej prezentacji przedstawiono Stanisława Sosabowskiego – „niezłomnego” generała. Postać jednego z bohaterów II Wojny Światowej zaprezentowano następująco:

 • osoba generała w opiniach osób mu współczesnych
 • dzieciństwo – utrata ojca i tragiczna sytuacja materialna
 • edukacja
 • szlak bojowy w wojsku austro-węgierskim
 • działalność wojskowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego i dramaty w życiu prywatnym
 • kampania wrześniowa- bohaterska walka w obronie Warszawa
 • działalność emigracyjna we Francji i Wielkiej Brytanii
 • tworzenie Pierwszej Brygady Spadochronowej
 • operacja Market Garden- ilustracja fragmentami kronik wojennych i wspomnieniami gen. S. Sosabowskiego.
 • oskarżenie „niezłomnego” generała o przyczynienie się do klęski powyższej operacji
 • „zapomnienie” przez władze brytyjskie i polskie
 • udana próba przywrócenia pamięci o generale i pokazanie prawdy o operacji Market Garden przez władze i społeczeństwo holenderskie.
 • współczesna „pamięć” o generale Stanisławie Sosabowskim w niepodległej Polsce.

Metody pracy:

Metody aktywizujące:

 • wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Metody podające:

 • wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie.

Pomoce dydaktyczne:

Własne prezentacje multimedialne, w których wykorzystano:

 • Malarstwo: Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni, Jan Matejko
 • Literatura piękna: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski
 • Muzyka: Tadek Solo, „Inka” (płyta: „Niewygodna prawda” 2012), Andrzej Kołakowski – „Inka”.
 • Film: fragmenty kronik filmowych z okresu II wojny światowej
 • Materiały audio: fragmenty wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego
 • Archiwalne dokumenty: m. in. z Centralnego Archiwum Wojskowego
 • Mapy: Europa w XVII stulecia, mapa nieba – Tarcza Sobieskiego, plan operacji Market Garden, miejscowości: Iwano-Frankiwsk, Guszczewina.

Zobacz informację o zajęciach w 2014 r.”

Kolejna witryna oparta na WordPressie