Maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego

Osoba Ignacego Jana Paderewskiego wpisana jest nie mniej znacząco zarówno w historię światowej muzyki, jak też w dzieje naszej ojczyzny. Rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest znakomitą okazją do spotkania z muzycznym dziełem twórcy niepodległego państwa polskiego, pierwszego jego premiera i ministra spraw zagranicznych, jednocześnie luminarza światowej pianistyki i kompozytora. Akademia Muzyczna w Krakowie organizuje maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego.


Czytaj dalej Maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego