ODKRYWANIE WOLNOŚCI – DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań

11 listopada 2018 r. w całym kraju obchodzić będziemy uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pewnością szczególną rolę w przygotowaniu związanych z tym świętem wydarzeń odgrywać będą szkoły, dlatego istnieje potrzeba zainspirowania dyrektorów i nauczycieli do zorganizowania mądrych, ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów form uczczenia tak ważnej rocznicy, a przy tej okazji odniesienia się (zgodnie z programem nauczania) do wartości jakie w życie społeczne i osobiste obywateli wnoszą wolność i niepodległość oraz wdrażania związanych z nimi treści w trakcie realizowanych zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

Czytaj dalej ODKRYWANIE WOLNOŚCI – DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań

„Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski” – konferencja naukowa

Biblioteka Kraków zaprasza 9-10 października na dwudniową konferencję naukową „Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski”, której celem jest ukazanie wkładu społeczności ormiańskiej w polskie dziedzictwo kulturowe. Partnerami wydarzenia są Urząd Miasta Krakowa i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Czytaj dalej „Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski” – konferencja naukowa