74. rocznica akcji specjalnej „Koppe”

W sobotę, 7 lipca 2018 r. w Krakowie odbyły się uroczystości obchodów 74. rocznicy akcji specjalnej „Koppe”. Od lat jest to jedna z szeregu tradycyjnych imprez patriotycznych w przestrzeni miejskiej, a celem jej corocznej organizacji jest upamiętnienie uczestników – bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów a także edukacja mieszkańców Krakowa i turystów w tematyce dziejów miasta czasów II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich. Organizatorami obchodów była Gmina Miejska Kraków we współpracy z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej a także Chorągwią Śląską Związku Harcerstwa Polskiego i krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Fot. Artur Jachna

Czytaj dalej 74. rocznica akcji specjalnej „Koppe”