„Za waszą i naszą wolność” – międzynarodowa konferencja w Krakowie, 23-24 maja 30. rocznica powstania Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej

„Za waszą i naszą wolność” – 30. rocznica powstania Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej – pod takim hasłem spotkają się w Krakowie, w dniach 23-24 maja, naukowcy i dawni opozycjoniści z kilku krajów. Obrady będą się …

Czytaj więcej ...