Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1.03.2018 r. na Placu Inwalidów w Krakowie

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to święto państwowe obchodzone corocznie w dniu 1 marca. Data ta ma znaczenie symboliczne. Dnia 1 marca 1951 r. bowiem komuniści wykonali wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Po raz pierwszy wspomniane święto, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, obchodzone było uroczyście w 2011 r. – w sześćdziesiątą rocznicę egzekucji na wymienionych powyżej bohaterach walki z komunizmem.

Czytaj dalej Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1.03.2018 r. na Placu Inwalidów w Krakowie