155rocznicapowstaniastycznioweg2201201895_01082017