155rocznicapowstaniastycznioweg2201201892_01082017