155rocznicapowstaniastycznioweg2201201871_01082017