155rocznicapowstaniastycznioweg2201201867_01082017