155rocznicapowstaniastycznioweg2201201863_01082017