155rocznicapowstaniastycznioweg2201201859_01082017