155rocznicapowstaniastycznioweg2201201857_01082017