Krakowskie obchody 186. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

W środę 29 listopada 2017 r. na Cmentarzu Rakowickim, tradycyjnie na kwaterze Ra, przy Grobowcu Weteranów Powstań 1831 r. i 1863 r., odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające 186. Rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Zostały one zorganizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki, a wśród przybyłych znaleźli się tradycyjnie przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych a także w ramach programu Edukacji Patriotycznej dla Szkół Krakowa, poczet sztandarowy z Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie. Modlitwę za poległych powstańców poprowadził kapelan środowisk niepodległościowych i patriotycznych Krakowa ojciec Jerzy Pająk kapucyn. Zebrani złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.

Czytaj dalej Krakowskie obchody 186. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

Spotkania filmowe dla młodzieży w ramach projektu „Bohaterowie naszej przeszłości”

Projekt „Bohaterowie naszej przeszłości” realizowany jest od 2009 r. z inicjatywy stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” i kontynuowany we współpracy z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana (w tym filią Ośrodek Edukacji Obywatelskiej) oraz dzięki wsparciu finansowemu Rady i Zarządu Dzielnicy I Kraków Stare Miasto. Szczególnie godne podkreślenia jest tutaj osobiste zaangażowanie Przewodniczącej Komisji Kultury w tejże Radzie, Pani Elżbiety Wyszyńskiej.

Fot. Wojciech Pasiowiec

Czytaj dalej Spotkania filmowe dla młodzieży w ramach projektu „Bohaterowie naszej przeszłości”