„Polskie Rocznice” Obrona Krzyża w Nowej Hucie

Kolejna karta z serii „Polskie Rocznice” dotyczy mało znanego lecz niezmiernie ważnego epizodu w polskiej i krakowskiej historii jakim była obrona krzyża w Nowej Hucie. Od tej daty bowiem możemy mówić o coraz wyraźniejszym kształtowaniu polskiej świadomości patriotycznej będącej w stanie przeciwstawić się komunistycznej dyktaturze.


Karta nr 4, marzec 2017 r.”
Karta nr 3, luty 2017 r.”
Karta nr 2, luty 2017 r.”
Karta nr 1, styczeń 2017 r.”