Ostatnie pożegnanie śp. mjr. Zbigniewa Paliwody ps. „Jur” – nowa data pogrzebu

Fot. ze zbiorów Oddziału IPN w Krakowie
Fot. ze zbiorów Oddziału IPN w Krakowie

Uroczystości pogrzebowe śp. mjr. Zbigniewa Paliwody rozpoczną się Mszą św. w kaplicy (przy pętli autobusowej MPK) na Cmentarzu Batowickim w Krakowie dn. 30 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00.

Mjr Zbigniew Paliwoda urodził się 4 października 1929 r. w Krakowie. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej, a po jej zakończeniu walczył w 6. „krakowskiej” kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”, dowodzonego przez Józefa Kurasia „Ognia”. W konspiracji używał pseudonimu „Jur”. W tym czasie pracował jako strażnik Służby Ochrony Kolei. Uczestniczył m.in. w brawurowej akcji rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie, przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 1946 r. pod rozkazami Jana Janusza „Siekiery”. Niedługo po tym wydarzeniu został aresztowany przez WUBP w Krakowie. Był sądzony przez WSR w Krakowie. Wobec przynależności do oddziału partyzanckiego i działalności z tym związanej groziła mu kara śmierci (art. 118 § 3 KKWP). Wyrokiem WSR w Krakowie z 11 stycznia 1947 r. został jednak uniewinniony z braku wystarczającej ilości dowodów. W późniejszym czasie pracował w Spółdzielni Pracy „Wiertnik” w Krakowie.

Był ostatnim żyjącym uczestnikiem akcji rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie. Przez lata zajmował się sprawami kombatantów z okresu podziemia wojennego i powojennego. Był niestrudzonym uczestnikiem spotkań z młodzieżą. Pomimo nasilających się kłopotów ze zdrowiem wciąż uczestniczył w przywracaniu pamięci o żołnierzach powojennego podziemia. O nich i o swoim doświadczeniu wielokrotnie opowiadał uczestnikom rajdów edukacyjno-historycznych szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Ognia”.

Dał wyraz przywiązania do tradycji walk Polaków o wolność Ojczyzny, kładąc przy tym nacisk na wychowanie do wartości i formowanie odpowiedzialnych obywateli – świadomych współuczestnictwa w kształtowaniu własnego państwa.

Laureat nagrody „Świadek Historii” (2014), uhonorowany „Sygnetem Niepodległości” (2015), odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Zmarł 20 grudnia 2016 r.