Realizacja projektu „Strażnicy Pamięci”

W dniu 17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCV/1281/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Koordynatorem realizacji projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej działający w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana. Zasadniczym celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich, praktykowanie pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń.

Czytaj dalej Realizacja projektu „Strażnicy Pamięci”